Uzņēmējs
Uzņēmējs
Ideja
Ideja
Prece vai pakalpojums
Prece vai pakalpo...

  • īpašības
  • apņemšanās
  • vēlme gūt gandarījumu
  • vēlme gūt peļņu
īpašībasapņemšanāsvēlme gūt gan...


  • ko ražot
  • kā ražot
  • kā piedāvāt

ko ražotkā ražotkā pie...
  • reklāma
  • virzība tirgū
reklāmavirzība tirgū
Viewer does not support full SVG 1.1