+
+
 
 
Pārdošanas apjoms
Pārdošanas apjoms
 
 
 
 
 
 
Kopējās vienības izmaksas = mainīgās vienības izmaksas 
Kopējās vienības izmaksas = mainīgās vienības izmaksas 
 
 
Fiksētās izmaksas
Fiksētās izmaksas
 
 
=
=
 
 
 
 
1000
1000
 
 
 
 
4000
4000
 
 
= 10 eiro
= 10 eiro
 
 
Viewer does not support full SVG 1.1