Tautsaimniecības dalībnieku vēlme un spēja iegādāties noteiktu preču un pakalpojumu daudzumu
Tautsaimniecības dalībnieku v...
Tautsaimniecības vēlme un spēja saražot noteiktu preču un pakalpojumu daudzumu
Tautsaimniecības vēlme un spēj...
Ārējo faktoru ietekme
Ārējo faktoru ietekme
Valsts iejaukšanās
Valsts iejaukšanās
Tautsaimniecībā saražotais (patērētais preču un pakalpojumu daudzums, 
labklājība
Tautsaimniecībā saražota...
Viewer does not support full SVG 1.1