Vidējās izmaksas
Izmaksas uz vienu saražotās produkcijas vienību
Vidējās izmaksas...
Vidējās kopējās izmaksas

kopējās izmaksas
saražotā produkta
vienību skaits
Vidējās kopējās izmaksas...
ATC=        = 
ATC=        = 
TC
Q

TC...
VC+FC
Q

VC+FC...
Vidējās mainīgās izmaksas

mainīgās izmaksas
saražotā produkta
vienību skaits
Vidējās mainīgās izmaksas...
AVC= 
AVC= 
VC
Q

VC...
Vidējās pastāvīgās izmaksas

pastāvīgās izmaksas
saražotā produkta
vienību skaits
Vidējās pastāvīgās izmaksas...
AFC= 
AFC= 
FC
Q

FC...
Viewer does not support full SVG 1.1