Uzņēmējs
Uzņēmējs
Ideja
Ideja
Prece vai pakalpojums
Prece vai pakal...

  • īpašības
  • apņemšanās
  • vēlme gūt gandarījumu
  • vēlme gūt peļņu
īpašībasapņemšanāsvēlme gūt ga...


  • ko ražot
  • kā ražot
  • kā piedāvāt

ko ražotkā ražotkā pie...
  • reklāma
  • virzība tirgū
reklāmavirzība tirgū
Preces vai pakalpojuma 
CENA
Preces vai pakalpo...
PĀRDOŠANA
PĀRDOŠANA
ZAUDĒJUMI
ZAUDĒJUMI
PEĻŅA
PEĻŅA
Viewer does not support full SVG 1.1