"Ideālā" cena = 
"Ideālā" cena = 
 
 
pārdoto preču daudzums
pārdoto preču daudzums
 
 
 
 
pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas + vēlamā peļņa
pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas + vēlamā peļņa
 
 
Viewer does not support full SVG 1.1