Bezzaudējumu punkta cena =
Bezzaudējumu punkta cena =
 
 
pārdoto preču daudzums
pārdoto preču daudzums
 
 
 
 
 
 
pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas
pastāvīgās izmaksas + mainīgās izmaksas
 
 
Viewer does not support full SVG 1.1