Uzņēmējs izstrādā biznesa ideju, kas rada pievienoto vērtību patērētājam
Uzņēmējs izstrādā biznesa idej...
Analizē konkurentu darbību
Analizē konkurentu da...
Izstrādā biznesa plānu un aprēķina nepieciešamās finanses
Izstrādā biznesa plānu...
Veic izpēti, kuram produktu vajag un kurš to pirks
Veic izpēti, kuram produk...
Izrēķina, par cik ir jāpārdod, lai neciestu zaudējumus
Izrēķina, par cik ir j...
Izsverot priekšrocības un trūkumus, nolemj, kādu uzņēmējdarbības formu reģistrēt
Izsverot priekšrocības...
Ar savu darbību rada pievienoto vērtību tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā
Ar savu darbību rada piev...
Analizē konkurentu darbību
Analizē konkurentu da...
+
+
x
x
=
=
Viewer does not support full SVG 1.1