Protekcionisma politiku realizē
Protekcionisma politiku realizē
Veicot eksporta un importa
kvantitatīvos ierobežojumus
Veicot eksporta un importa...
Ieviešot tarifu barjeras
Ieviešot tarifu barjeras
Finansiāli regulējot eksportu un importu
Finansiāli regulējot eksportu un importu
Izmantojot starptautiskās tirdzniecības slēptās regulēšanas metodes
Izmantojot starptautiskās tirdzniecības slēptās reg...
Slēdzot tirdzniecības līgumus, iesaistoties pasaules un reģionālajās ekonomiskajās organizācijās un tiesiski nosakot tirdzniecības atvieglojumus
Slēdzot tirdzniecības līgumus, iesaistoties pasaules un re...
 • ievedmuitas
 • izvedmuitas
 • tranzīta
ievedmuitasizvedmuitastranzīta
 • subsīdijas
 • eksporta kredītu
 • dempingu
subsīdijaseksporta kredītudempingu
 
 
 • kvotas
 • licencēšana
 • eksporta ierobežošana
kvotaslicencēšanaeksporta ierobežošana
 • paaugstinātu standartu noteikšanu
 • preču kvalitātes un drošības prasību izmantošanu
 • ierobežotas iespējas precēm šķērsot valsts muitas robežas
 • birokrātiskas procedūras
paaugstinātu standartu noteikšanupreču kvalitātes un drošības prasīb...
 
 
Viewer does not support full SVG 1.1