Centrālā banka un valdība:
Centrālā banka un valdība:
paaugstina procentu likmi 
samazina izdevumus
paaugstina nodokļus
paaugstina procentu lik...
samazina procentu likmi 
palielina izdevumus 
samazina nodokļus
samazina procentu likm...
kredītu procentu likmes
patēriņš
kredītu procentu likmes...
valdība uzkrāj naudu
"nebaltām dienām"
valdība uzkrāj naudu"ne...
valdība tērē "nebaltām dienām" 
uzkrāto naudu
valdība tērē "nebaltām dienām"...
kredītu procentu likmes
patēriņš
kredītu procentu likmes...
Ierobežojoša monetārā
un fiskālā politika
Ierobežojoša monetārā...
Centrālā banka un valdība:
Centrālā banka un valdība:
Stimulējoša monetārā
un fiskālā politika
Stimulējoša monetārā...
Viewer does not support full SVG 1.1