Izaugsme
Izaugsme
Izaugsme
Izaugsme
Procentu 
likme
Procentu...
Rīcībā 
esošie 
ienākumi
Rīcībā...
Rīcībā 
esošie 
ienākumi
Rīcībā...
Patēriņš
Patēriņš
Izaugsme
Izaugsme
Patēriņš
Patēriņš
Centrālā banka iegādājas finanšu 
aktīvus
Centrālā banka...
Rīcībā 
esošie 
ienākumi
Rīcībā...
Kopš 2008
Kopš 2008
Līdz ~ 2008
Līdz ~ 2008
Rīcībā 
esošie 
ienākumi
Rīcībā...
Viewer does not support full SVG 1.1