Aplūko statistikas datus un atbildi uz jautājumiem!

Aplūko statistiku par profesijām, pēc kurām pieprasījums palielinās un samazinās!

Izlasi apgalvojumus! Izmantojot statistiskos datus, nosaki, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi!